Baza przeładunków masowych +48 91 4247 883 | Baza metanolu +48 91 4247 817 office@alfaterminal.pl

ALFA TERMINAL

THE DOOR IS OPEN

NAJWIĘKSZY

TERMINAL PRZEŁADUNKOWY

NOWOCZESNY

I BEZPIECZNY

AKTUALNOŚCI

Wykaz unieważnionych dokumentów obligacji

sty 20, 2022

 ALFA TERMINAL SZCZECIN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie przy ul. Nad Odrą 10, 71-833 Szczecin, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000234279 („Spółka”) w związku z: 

1) podjęciem przez Zarząd Spółki w dniu 27 grudnia 2021 roku uchwały o unieważnieniu odcinka zbiorowego obligacji numer 1/A wystawionego dnia 26 października 2018 roku; oraz 

2) wystawieniem w dniu 27 grudnia 2021 roku nowego odcinka zbiorowego obligacji imiennych serii A o numerach od A0001 do A2000 o numerze 2/A 

niniejszym, na podstawie art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach (tekst jednolity – Dz.U. z 2018 poz. 483), przedstawia wykaz unieważnionych dokumentów obligacji serii A: 

odcinek zbiorowy obligacji numer 1/A wystawiony przez Spółkę w dniu 26 października 2018 roku na rzecz LL FIZ Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie i obejmujący 2.000 niezabezpieczonych obligacji imiennych serii A o numerach od A0001 do A2000 o pierwotnej wartości nominalnej wynoszącej 1.000 EUR każda i łącznej pierwotnej wartości nominalnej wynoszącej 2.000.000 EUR.